Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Postępowanie na świadczenie usług pocztowych - zamówienie na usługi społeczne

Dodano: Poniedziałek, 19 listopada 2018 (15:32)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 668,29kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 (PDF, 705,23kB)
Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 2 (412,14kB)
Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (PDF, 547,79kB)
Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 (PDF, 545,39kB)
Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 5 (PDF, 483,73kB)
Zmiana nr 1 treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne (PDF, 784,25kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 - zmiana nr 1 z dnia 23.11.2018 r. (PDF, 740,78kB)
Wzór Formularza ofertowego - zał. nr 2 (po zmianach z dnia 23.11.2018 r.) (412,23kB)
Treść zapytań oraz wyjaśnienie dotyczące zapisów Ogłoszenia o zamówieniu - nr 2 (PDF, 596,42kB)
Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 538,04kB)
Formularz ofertowy - zał. nr 2 (po zmianach z dnia 26.11.2018 r.) (402,14kB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF, 532,67kB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 537,34kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Piotr Lademann (2018-11-19)
Opublikował: Piotr Lademann dnia: 2018-11-19 15:32:29
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2018-12-05 14:08:45
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd