Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Polityka przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji

Dodano: Wtorek, 27 października 2015 (08:40)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przykłada dużą wagę do działania zgodnego
z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa, jak i procedur dotyczących wdrażania funduszy unijnych, tym samym jest stanowczo przeciwny wszelkim formom nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktom interesów.

W celu dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku uruchomił mechanizm kontroli umożliwiający anonimowe zgłaszanie nadużyć finansowych/korupcji
w zakresie zadań realizowanych przez WUP w Gdańsku.

Zgłoszenia można dokonać na adres: stopkorupcji@wup.gdansk.pl.

Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym.

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami:

  • Podręcznik antykorupcyjny dla urzędników – publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

  • Podręcznik antykorupcyjny przedsiębiorców - publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

  • “Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników”

  • Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy stosowaniu procedury udzielania zamówień publicznych - publikacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego

WUP w Gdańsku zaleca również zapoznanie się z poniższymi dokumentami, w oparciu o które dokonuje oceny wystąpienia ryzyka nadużyć finansowych i/lub korupcji w ramach zadań finansowanych z funduszy unijnych.

  • Wytyczne KE dla Państw członkowskich i instytucji wdrażających programy „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, EGESIF_14-0021-00 z dnia 16 czerwca 2014 roku;
  • Zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
  • Zasady przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Regionalnym Programie Operacyjnym WP na lata 2014-2020 opracowane przez IZ RPO WP z dnia 7 marca 2016 roku.

 Przydatne linki

Pliki do pobrania
Zarządzenie nr 8-2017 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 40-2015 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka naduż (PDF, 1,5MB)
Zarządzenie nr 37-2017 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Gdańsku z dnia 31.10.2017r. w sprawie wprowadzenia Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. (PDF, 4,41MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Aneta Hanowska (2015-12-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2015-10-27 08:40:33
Ostatnia zmiana: Jarosław Szwarc dnia: 2017-11-03 13:19:42
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd