Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:28)

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: Waldemar Kuniszewski
Telefon: 58 32 64 882
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań stanowiska należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności:

1) zapewnienie stosowania środków fizycznej ochrony informacji niejawnych;

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych;

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych;

5) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych;

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7) prowadzenie postępowań sprawdzających;

8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9) współdziałanie z odpowiednimi instytucjami nadzorującymi w zakresie informacji niejawnych;

10) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.

2. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Agnieszka Paluch (2017-01-05)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:28:49
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2017-11-14 08:04:48
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd