Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Majątek

Dodano: Poniedziałek, 3 listopada 2014 (14:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą na zasadzie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadza odpowiednio na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej. Majątek WUP w Gdańsku jest częścią majątku Województwa Pomorskiego.

Wartość netto środków trwałych według stanu na dzień 31.12.2018 roku, wynosi 399 148,95 zł, w tym:

  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 51 553,45 zł
  • urządzenia techniczne, maszyny – 297 075,75 zł
  • środki transportu – 2 040,20 zł
  • inne środki trwałe – 39 388,80 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 9 090,75 zł.
Zmiany
Wytworzył: Monika Zawodnik (2017-03-16)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-11-03 14:22:04
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2019-02-25 12:53:51
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd