Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2018 roku

Dodano: Czwartek, 11 kwietnia 2019 (08:42)

Organ kontrolującyZakres kontroliTermin kontroliDokumentacja efektów kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego) Kontrola w zakresie działalności jednostki za okres od 1.01.2017r. do 31.12.2017 r. 05.02.2018
-16.02.2018

Protokół kontroli


Pobierz
PDF 7,96MB

2 Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020
projekt: RPPM.05.01.01-22-
0006/17
28.02.2018
-28.03.2018
Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie RPPM.05.01.01-22-
0006/17 

Pobierz
PDF 6,16MB
3 Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020* *Kontrola się nie odbyła

19.04.2018

dzień doręczenia upoważnienia

4 Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020

projekty:
1)RPPM.05.01.01-22-
0003/17

2) RPPM.05.01.02-22-
0009/17

07.06.2018
-12.07.2018

 

 

 

 

24.08.2018-

12.12.2018

Podsumowanie ustaleń dokonanych w projekcie:
RPPM.05.01.02-22-
0009/17

Pobierz
PDF 6,08MBRPPM.05.01.01-22-
0003/17 

Pobierz
PDF 4,55MB
5 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
Kontrola prawidłowości realizacji „Projektu pomocy technicznej IP na rok 2018” 29.06.2018
-06.07.2018
Informacja pokontrolna nr RPPM.12.01.00-22-
0002/17 pn.,,Projekt pomocy technicznej IP na rok 2018 r.”

Pobierz
PDF 7,89MB
6 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego) Kontrola systemowa na miejscu w zakresie stosowania przez IP-WUP zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy w zakresie Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 za okres od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. 21.08.2018
-31.08.2018
Informacja pokontrolna kontroli systemowej nr 1/2018 

Pobierz
PDF 12MB
7

Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 31.07.2018
-18.12.2018
Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach RPO WP 2014-2020

Pobierz
PDF 704Kb
8

Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO WER 2014-2020 31.07.2018
-15.02.2019
Roczne sprawozdanie z kontroli za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w ramach PO WER 2014-2020

Pobierz
PDF 169Kb
9

Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie projektów unijnych
projekty:
RPPM.05.01.01-22-
0003/17

RPPM.05.01.01-22-
0004/16

RPPM.05.01.02-22-
0001/17

RPPM.05.01.02-22-
0003/15

RPPM.05.01.02-22-
0007/15

RPPM.05.01.02-22-
0007/17

RPPM.05.01.02-22-
0008/15

RPPM.05.01.02.22-
0010/15

01.10.2018
-11.10.2018
Podsumowanie ustaleń dokonanych w WUP w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP 2014-2020 

Pobierz
PDF 4,28MB
10 Ministerstwo Finansów Krajowa Administracja Skarbowa Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach PO WER 2014-2020
projekty:
POWR.01.01.01-22-
0005/17

POWR.01.01.01-22-
0013/17
29.11.2018
-30.11.2018
Podsumowanie ustaleń dokonanych w WUP w ramach prowadzonego audytu operacji PO WER 2014-2020 

Pobierz
PDF 2,53MB
11 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
(Departament Europejskiego Funduszu Społecznego)
Kontrola prawidłowości realizacji „Projektu pomocy technicznej IP na rok 2018” 20.11.2018
-30.11.2018
Ostateczna informacja pokontrolna nr RPPM.12.01.00-22-
0002/17-002


Pobierz
PDF 5,34MB
Zmiany
Wytworzył: Monika Kryszkiewicz (2011-04-20 19:00:00)
Opublikował: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-04-11 08:42:55
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-09-19 11:21:36
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd