Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2014 roku

Dodano: Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 (11:22)

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w 2014 roku

Lp.

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

Termin rozpoczęcia kontroli

Data zakończenia kontroli

Plik

1.

 

Departament Kontroli
i Audytu Wewnętrznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Kontrola w zakresie działalności jednostki

13.01.2014

31.01.2014

 

 

 

plik
rozmiar 8 MB

2.

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

 

 

Prawidłowość kwalifikacji księgowej oraz wydatkowania przez Wojewódzkie Urzędu Pracy w 2013 roku nielimitowanych środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczonych na postępowanie dotyczące zwrotu i windykacji należności Funduszu, opłaty komornicze i sądowe

31.03.2014

4.04.2014

 

 

 

 

plik rozmiar 0,9 MB

3.

 

Firma audytowa DPC A. Danylczenko i Sp.

 

 

Badanie audytowe działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej na rok 2013

27.05.2014

27.05.2014

 

 

plik
rozmiar 1 MB

4.

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Kontrola systemowa na miejscu oraz kontrola na miejscu prawidłowości realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (RPD PT PO KL) za I kwartał 2014 roku

16.06.2014

04.07.2014

 

 

 

plik
rozmiar 10 MB

5.

 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Kontrola projektu systemowego nr POKL.06.01.01-22-077/12 pn. „Kierunek na pracę – wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”

19.08.2014

25.08.2014

 

 

 

plik
rozmiar 5 MB

6.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Kontrola projektu systemowego nr POKL.08.01.02-001/14 pn. „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego”

25.11.2014

28.11.2014

 

 

 

plik
rozmiar 5 mb

7.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 

Kontrola projektu systemowego nr POKL.08.01.02-001/14 pn. „Rozwój i kwalifikacje – program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” (Wizyta monitoringowa)

5.12.2014

5.12.2014

 

 

 

plik
rozmiar 1 MB

 

 

Zmiany
Wytworzył: Agnieszka Sarbicka (2014-04-07)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2014-04-07 11:22:30
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-04-11 08:57:31
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian