Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Inspektor Ochrony Danych

Dodano: Środa, 30 maja 2018 (12:21)

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD) – pani Grażyna Chmielewska

Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

-   przetwarzaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Pani/Pana danych osobowych,

-   oraz z wykonywaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku praw przysługujących Pani/Panu na mocy RODO – czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest bezpośrednio stosowane od dnia 25.05.2018 r.”

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- adres poczty elektronicznej: iod@wup.gdansk.pl

- nr tel. (58) 32-64-880

- adres do korespondencji (adres siedziby administratora):

Grażyna Chmielewska

Inspektor ochrony danych

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Zmiany
Wytworzył: Beata Olszewska (2018-05-30)
Opublikował: Beata Olszewska dnia: 2018-05-30 12:21:50
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-12-18 14:00:20
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd