Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Inspektor Ochrony Danych

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:30)

Inspektor Ochrony Danych (IOD):  Grażyna Chmielewska
Telefon:

58 326 48 80

E-mail:

iod@wup.gdansk.pl

Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Do zadań na stanowisku Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań wynikających z  art. 39 RODO, w tym w szczególności:
  1. informowanie Dyrektora Urzędu oraz pracowników Urzędu o obowiązkach wynikających z RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych związanych z realizowanymi w danej komórce organizacyjnej zadaniami;
  2. doradzanie Dyrektorowi Urzędu oraz pracownikom Urzędu w zakresie obowiązków wynikających z RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
  3. monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych;
  4. monitorowanie przestrzegania polityk ochrony danych osobowych wdrożonych w Urzędzie, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz przeprowadzania audytów z tym związanych;
  5. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  6. współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszystkich innych sprawach;
  8. monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.
Inspektor Ochrony Danych pełni również rolę punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO. Osoby te mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz  z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO – więcej informacji w zakładce: Ochrona danych osobowych.
Zmiany
Wytworzył: Alicja Kaczkowska (2017-07-25)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:30:54
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-12-03 10:18:35
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd