Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Główny Księgowy

Dodano: Wtorek, 25 czerwca 2013 (09:20)

Główna Księgowa: Adriana Smentoch-Umińska
Telefon: 58 32 61 818
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego określają odrębne przepisy, a zwłaszcza:

1)  ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2)  ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Główny Księgowy jest Kierownikiem Wydziału Finansów i Księgowości i nadzoruje realizację zadań tego wydziału na zasadach określonych w § 11.

3. Do zakresu zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywanie wstępnej kontroli:

a)  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b)  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4) opracowywanie:

a) projektów planów finansowych Urzędu;

b) wniosków o dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków Urzędu;

c) harmonogramu wydatków i dochodów Urzędu;

d) sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych.

4. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-25 09:20:14
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 09:50:48
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd