Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ewidencja, archiwa

Dodano: Piątek, 15 marca 2013 (09:05)

Zarchiwizowana dokumentacja obejmuje okres od 1993 r. - do chwili obecnej.

Archiwum zawiera dokumentację dotyczącą:

  • byłego województwa gdańskiego - od roku 1993,
  • byłego województwa słupskiego - od roku 1993,
  • województwa pomorskiego - od roku 1999.

 

W zakresie:

  • organizacji i zarządzania jednostką,
  • realizacji zadań jednostki z zakresu zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, w szczególności zakończonych spraw z zakresu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce,
  • zakończonych spraw do 1998 roku z zakresu zadań przewidzianych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  • dokumentacji przejętej od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zawierającej wnioski indywidualne, wykazy zbiorcze i uzupełniające dot. wypłat niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, dokumentację księgową oraz dokumentację dot. dochodzenia zwrotu należności od roku 1993.

Udostępnienie dokumentacji archiwalnej może nastąpić na wniosek zainteresowanego.

Kontakt: Irena Garula
Telefon: 58 32-64-879
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

 

Zmiany
Wytworzył: Agnieszka Sarbicka (2013-03-15)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-03-15 09:05:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2016-09-02 07:56:39
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd