Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych, w ramach Projektu Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Dodano: Piątek, 29 marca 2013 (13:43)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie Urzędu Publikacji UE z dnia 3 kwietnia 2013 r. (PDF, 194,73kB)
SIWZ (643kB)
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (380,5kB)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Regulamin - Kierunek na pracę (335,5kB)
Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy (274,5kB)
Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - wzór sprawozdania miesięcznego Wykonawcy (189kB)
Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie uczestników Projektu - Kierunek na pracę (PDF, 394,72kB)
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane Urzędowi Publikacji UE (PDF, 133,37kB)
Ogłoszenie nieobowiązkowe w Biuletynie UZP (73,5kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia portal UZP z dnia 10.04.2013 r. (23kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazane do Dziennika Urzędowego UE (PDF, 70,62kB)
Zmiana treści SIWZ (182kB)
Ogłoszenie nr 2 o zmianie treści ogłoszenia z dnia 22.04.2013 r. (15,36kB)
Zmiana treści SIWZ nr 2 z dnia 22.04.2013 r. (182kB)
Zmiana treści SIWZ z dnia 26.04.2013 r. (188kB)
Zmiana treści SIWZ z dnia 29.04.2013 r. (190,5kB)
Wyjaśnienie treści SWIZ z dnia 30.04.2013 r. (179,5kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 29.05.2013 r. (194kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Janusz Majewski (2013-03-29)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-03-29
Ostatnia zmiana: Mariusz Płotka dnia: 2013-05-29 13:06:53
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd