Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2019 roku

Dodano: Wtorek, 17 września 2019 (09:30)

Organ kontrolującyZakres kontroliTermin kontroliDokumentacja efektów kontroli *
1 Departament Kontroli Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Departament Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Kontrola służąca potwierdzeniu kryteriów desygnacji w części dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Instytucji Pośredniczącej WUP w Gdańsku 04.03.2019
-07.03.2019
 Efekt kontroli
2 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POWER w tym w zakresie audytu operacji obejmującego
projekt Nr POWER.01.01.01.-22-
0012/17 – PUP Kościerzyna
04.03.2019

Wpis do książki kontroli, doręczenie upoważnienia 27.02.2019 r.

*

3 Departament EFS Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kontrola systemowa POWER 20.03.2019
-22.03.2019

Efekt kontroli

4 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP POWER w tym w zakresie audytu operacji obejmującego projekty: RPPM.05.01.01-22
-0002/17 – PUP Gdynia RPPM.05.01.02-22
-0010/17-PUP Bytów
18.03.2019
-24.05.2019

 

Efekt kontroli - PUP Gdynia

Efekt kontroli- PUP Bytów

5 Pomorski Urząd Wojewódzki
Współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży 29.03.2019
-04.04.2019

Efekt kontroli

6 Urząd Marszałkowski – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Stosowanie przez IP-WUP zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji Działania 5.1 Aktywizacja (…) 08.04.2019
-19.04.2019

Efekt kontroli

7 Urząd Marszałkowski - Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego Kontrola w zakresie działalności jednostki 11.04.2019
-18.04.2019

 Efekt kontroli

8 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 26.04.2019
*
9 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 29.04.2019

*

10 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 16.08.2019

*

11 Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku Kontrola dotycząca audytu w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 obejmującego projekty ujemne: POWR.01.01.01-22
-0006/17 Malbork oraz POWR.01.01.01-22
-0011/17 Gdynia
19.08.2019

*

* - organ kontroli zewnętrznej dotychczas nie przekazał pełnej dokumentacji przebiegu i efektu kontroli

Zmiany
Wytworzył: Monika Kryszkiewicz (2019-09-17)
Opublikował: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-09-17 09:30:18
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-10-17 13:39:19
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd