Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Dodano: Piątek, 7 września 2012 (14:06)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30,
80-824 Gdańsk (Kancelaria Ogólna WUP - pokój 212)
lub
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Oddział Zamiejscowy w Słupsku
ul. Jaracza 18A,
76-200 Słupsk

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Zmiany
Wytworzył: Mariusz Płotka (2012-09-07)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2012-09-07 14:06:46
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2019-07-17 13:50:56
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd