Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych

Dodano: Czwartek, 8 stycznia 2015 (14:02)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przypomina, że instytucje szkoleniowe w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia każdego roku mają obowiązek poinformować o kontynuowaniu działalności szkoleniowej (Podstawa prawna: art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Instrukcja składania wniosku

W przypadku zmiany nazwy i/lub adresu instytucji szkoleniowej, formy organizacyjnej lub osób kierujących do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie tych zmian (nie dotyczy instytucji szkoleniowych, których dane można wygenerować z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego).

Instytucja szkoleniowa, która nie powiadomi wojewódzkiego urzędu pracy
o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, w terminie do 31 stycznia zostanie wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych, na podstawie art. 20 ust. 6 pkt 4 w/w ustawy.

Jednocześnie informujemy, że w aplikacji STOR dostępna jest funkcja, polegająca na możliwości samodzielnego generowania potwierdzeń wpisu instytucji do rejestru.

Potwierdzenie zawiera dane teleadresowe placówki, datę wpisu, numer ewidencyjny
w rejestrze oraz status instytucji. Informacje zawarte na potwierdzeniu są aktualne na dzień wygenerowania tego dokumentu.

Aby wydrukować powyższy dokument należy po odszukaniu instytucji w rejestrze, zaznaczyć ją i kliknąć przycisk „Drukuj aktualny wpis do RIS”. Dokument nie wymaga podpisu.

Zmiany
Wytworzył: Anna Mikołajczyk (2015-01-08)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2015-01-08 14:02:00
Ostatnia zmiana: Anna Mikołajczyk dnia: 2015-09-25 13:00:35
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd