Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Dodano: Poniedziałek, 17 czerwca 2013 (10:38)

Kierownik: Ewa Packa
Telefon: 58 326 48 75
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań wydziału należy planowanie i realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej Urzędu, w tym w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki kadrowej, płacowej i szkoleniowej;

3) rozliczanie czasu pracy pracowników Urzędu, w tym prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi na terenie kraju oraz wyjazdami zagranicznymi;

4) przeprowadzanie procesu naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

5) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz analiz  dotyczących stanu i struktury zatrudnienia;

6) organizacja służby przygotowawczej do pracy w Urzędzie;

7) prowadzenie spraw  związanych z oceną pracowniczą;

8) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

9) organizacja staży, praktyk i wolontariatów;

10) badanie potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędu oraz pracowników  powiatowych urzędów pracy;

11) prowadzenie spraw związanych z realizacją różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym monitoring i ewaluacja;

12) opracowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich aktualizowanie.

2. Wydziałem kieruje Kierownik Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Zmiany
Wytworzył: Monika Rogaczewska (2016-01-22)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-17 10:38:04
Ostatnia zmiana: Monika Kryszkiewicz dnia: 2018-06-06 14:38:34
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian

 

podgląd

podgląd