Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Status Prawny

Poniedziałek, 2 stycznia 2012 (15:16)

Zasady udostępniania informacji publicznej

Piątek, 7 września 2012 (14:06)

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1330 ze zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Ewidencja, archiwa

Piątek, 15 marca 2013 (09:05)

Zarchiwizowana dokumentacja obejmuje okres od 1993 r. - do chwili obecnej.

Archiwum zawiera dokumentację dotyczącą:

  • byłego województwa gdańskiego - od roku 1993,
  • byłego województwa słupskiego - od roku 1993,
  • województwa pomorskiego - od roku 1999.

Główny Księgowy

Wtorek, 25 czerwca 2013 (09:20)
Główna Księgowa: Adriana Smentoch-Umińska
Telefon: 58 32 61 818
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Zespół Radców Prawnych

Czwartek, 10 lipca 2014 (12:02)
Koordynator Radców Prawnych: Rafał Radomyski
Telefon: 58 326 18 06
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Piątek, 14 czerwca 2013 (12:28)
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych: Waldemar Kuniszewski
Telefon: 58 32 64 882
Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Strona 2 z 68