Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku-2

Dodano: Czwartek, 10 listopada 2016 (10:00)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 517,73kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 792,6kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zał. nr 1 (PDF, 602,58kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - zał. nr 2 (335,07kB)
Formularz ofertowy - zał. nr 3 (PDF, 541,46kB)
Formularz ofertowy -zał. nr 3 (319,26kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 4 (PDF, 441,97kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu -zał. nr 5 (PDF, 419,91kB)
Informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6 (PDF, 495,84kB)
Wzór umowy-zał. nr 7 (PDF, 450,96kB)
Passmark CPU (PDF, 2,19MB)
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ (PDF, 527kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - zał. nr 2-po zmianie (335,36kB)
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ-2 (PDF, 766,83kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - zał. nr 2-po zmianie-nr 2 (335,53kB)
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ-3 (PDF, 557,5kB)
Specyfikacja asortymentu oferowanego przez Wykonawcę - zał. nr 2-po zmianie-nr 3 (335,59kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 277,51kB)
Protokół z otwarcia ofert (PDF, 3,09MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 3,89MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Karolina Chajbos (2016-11-10)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2016-11-10 10:00:45
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2016-12-02 14:00:43
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian